Ar trebui un creştin să se implice vreodată în hipnoză/hipnotism?

Întrebare: „Ar trebui un creştin să se implice vreodată în hipnoză/hipnotism?”

Răspuns: Hipnoza este problematică pentru un creştin, din câteva motive:

1) Rodul Duhului este controlul de sine (Galateni 5:22-23). Deoarece trebuie să urmăm felul în care ne conduce Duhul, El ne va da puterea să ne controlăm mai bine pe noi înşine. Hipnoza implică transferul controlului de la noi înşine, la o altă persoană.

2) Trebuie să ne supunem – trup, suflet şi duh – lui Dumnezeu. Romani 6:12-13 ne dă formula pentru învingerea păcatului: „Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.” Este vorba de control – fiind creştini, putem lăsa păcatul să ne controleze, sau Îl putem lăsa pe Dumnezeu să ne controleze. (Vedeţi şi Romani 6:16-23, 1 Corinteni 6:9-12 şi Iacov 4:6-7.) Formula scripturală nu lasă loc pentru hipnoză (să ne supunem unei fiinţe omeneşti, egală nouă).

3) Hipnoza conduce la o stare de conştiinţă alterată, în care mintea este foarte susceptibilă la sugestia dinafară. Acea susceptibilitate este ceea ce are nevoie hipnotistul pentru a modifica comportamentul subiectului său. Totuşi, cuvântul susceptibil ar trebui să ne preocupe. Scriptura spune să fim vigilenţi, cu autocontrol şi alerţi. „Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8) Hipnotistul nu este singurul care vrea să ne modifice comportamentul; şi Satan vrea să facă o anumită modificare, şi ar trebui să fim precauţi cu privire la a-i da vreo oportunitate de a ne face sugestii.

4) Hipnotismul este adesea promovat ca pur şi simplu un mod de a ne „concentra din nou” asupra noastră, şi de a găsi răspunsul în noi. Fiind credincioşi în Hristos, concentrarea noastră trebuie să fie asupra Mântuitorului nostru, nu asupra noastră sau a altceva (Evrei 2:2). Ştim că răspunsurile nu se află în noi (Romani 7:18); soluţia de care avem nevoie se găseşte în Hristos (Romani 8:2).

5) Multe din tehnicile folosite în hipnoză sunt făcute cunoscute de sisteme mistice, filozofice şi religioase, inclusiv de ocult. „Părintele hipnotismului”, Franz Anton Mesmer – de la al cărui nume avem cuvântul a mesmeriza, era el însuşi un practicant al ocultului. Metoda lui de a induce o transă era foarte asemănătoare cu modul în care un medium conduce o şedinţă de discuţii cu morţii. Hipnotismul, împreună cu yoga şi meditaţia transcedentală, a fost întotdeauna legat de întunericul spiritual. Nou-găsita respectabilitate a acestor practici, nu a schimbat natura lor fundamentală.

[Should a Christian ever get involved with hypnosis/hypnotism? Copyright © Got Questions Ministries.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *