Păgânizarea creştinismului apostolic

Cornel Filip – Păgânizarea creştinismului apostolic. Tradiţia bisericească şi manipularea religioasă

CUPRINS
Prefaţa autorului 9
Mitologie, religie, creştinism tradiţional şi creştinism apostolic 13
Apariţia Bisericii 21
Creştinismul Apostolic al secolului 1 23
Scopul existenţei Bisericii: Vestirea Evangheliei 24
Creşterea spirituală a creştinilor 27
Centralitatea Persoanei lui Cristos 28
Dependenţa de Dumnezeu 33
Dimensiunea practică a creştinismului apostolic 35
Delimitarea de iudaism 38
Delimitarea de spiritism 41
Delimitarea de idolatrie 44
Principii de funcţionare în Biserica Apostolică 46
Concluzii referitoare la Biserica Apostolică 53
Comunicarea şi transmiterea creştinismului apostolic 56
Cum s-a ajuns la scrierea Noului Testament? 61
Marea erezie care a distrus creştinismul apostolic 62
Avertismentele lui Dumnezeu 65
Totalitarismul clerical 69
Tradiţia bisericească 70
Eşecul educaţiei religioase bazate pe Tradiţie 75
Argument în favoarea Tradiţiei bisericeşti 76
Biserica în ilegalitate 29-313 86
Perioada Bisericii Apostolice 29-90 86
Generalităţi ale creştinismului apostolic 87
Perioada Părinţilor Apostolici 90-313 88
Tradiţie bisericească – Ce s-a adăugat la creştinismul primar 89
Semnul crucii 90
Preoţii 94
Ierarhizarea slujitorilor 95
Ideea succesiunii apostolice 96
Botezul copiilor 100
Apariţia monahismului 112
Biserica în libertate 115
Perioada Părinţilor Bisericii 313-1054 115
Caracteristici – informaţii generale despre acea perioadă 115
Dezvoltarea Tradiţiei bisericeşti în această perioadă 122
Introducerea luminărilor 122
Impunerea semnului crucii 123
Iniţializarea cultului morţilor 124
Apariţia episcopilor 129
Iniţierea cultului Fecioarei 131
Hainele preoţeşti 142
Episcopul – temelia bisericii locale 142
Moaşte, icoane şi sfinţi 145
Superioritatea Fecioarei 157
Obligativitatea închinării la icoane 161
Canonizarea sfinţilor 161
Marea schismă din 1054 163
Dezbinarea lumii creştine 163
Interzicerea citirii Bibliei 166
Apariţia celor şapte taine 168
Egalitatea tradiţiei cu Slin ta Scriptură 179
Acceptarea apocrifelor 179
Renaşterea şi Reforma 182
Premisele Renaşterii 182
Aria de cuprindere a Renaşterii 183
Cauzele Reformei protestante 184
Consideraţii asupra ortodoxiei 188
Particularităţi ale ortodoxiei 188
Problema autocefaliei în ortodoxie 192
Menţinerea spiritului medieval 194
Rezistenţa la Reformă 197
Mitul unităţii lumii ortodoxe 198
Mitul „Luminii Sfinte” de la Ierusalim 201
Biserica ortodoxă sub stăpânirea turcească 205
Patriarhii mai importante şi evenimente notabile 211
Consideraţii asupra ortodoxiei româneşti 215
Teorii ale încreştinării în spaţiul geografic românesc 215
Teoria „legii româneşti” 223
Dimensiunea practică a ortodoxiei româneşti 225
Decăderea morală a clerului ortodox 230
Naţionalismul fundamentalist ortodox românesc 235
Manipularea religioasă a poporului român 240
Amăgirea creştinismului românesc 246
Falsificarea istoriei pentru imaginea ortodoxiei clericale 252
Concluzii 257
Bibliografie 261

Pentru a downloada, clic pe Păgânizarea creştinismului apostolic.

2 comments

  1. Is this book available in English? Thank you.
    Arthur Roshkovski
    a.roshkovski@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.