Martorii lui Iehova – Replică verset cu verset

David A. Reed – Martorii lui Iehova – Replică verset cu verset

Este bine să știm ce credem ca să știm să deosebim binele de rău.

„Bat la uşă în momentele cele mai nepotrivite cu putinţă, când eşti încă în pat, sâmbătă dimineaţa, când familia doar ce s-a aşezat la prânzul de duminică sau când eşti ocupat să faci baie copilului, şi continuă să vină cu o perseverenţă egalată doar de tăunii dintr-o zi fierbinte de vară. Dacă îţi faci timp să vorbeşti cu ei, vei fi frustrat şi tulburat. Ei sar prin Bibliile lor cu o iuţeală uimitoare, citând capitolul şi versetul pentru a demonstra că Isus Cristos este doar un înger, că El a murit pe un par şi nu pe o cruce, că acceptarea unei transfuzii de sânge este tot atât de gravă ca şi adulterul, şi că Societatea Turnului de Veghe din Brooklyn, New York (Watchtower) este „«adevăratul Profet al lui Dumnezeu, mijlocul Său de comunicare cu oamenii»…”

David A. Reed, pe lângă faptul că face o introducere în ceea ce cred Martorii lui Iehova, face o mică analiză traducerii Bibliei folosită de Martorii lui Iehova, oferă metode de vestire a Evangheliei Martorilor lui Iehova, şi îşi prezintă mărturia, totuşi partea cea pai mare din carte se concentrează asupra analizei versetelor cheie pe care le folosesc Martorii lui Iehova (şi răstălmăcite de ei) pentru a-şi susţine argumentele.

Această carte va fi utilă atât celor ce doresc să înţeleagă corect Biblia, cât este şi o provocare pentru toţi Martorii lui Iehova de a aduce careva contraargumente la argumentele aduse de David A. Reed.

Cuprins
Introducere / p. 3
Ce cred Martorii lui Iehova / p. 9
Biblia folosită de MI / p. 17
Vechiul Testament – Replică dată verset cu verset / p. 21
Geneza / Exodul
Leviticul / Deuteronomul
Psalmii / Ecleziastul
Isaia / Ezechiel
Daniel
Noul Testament – Replică dată verset cu verset, Martorilor lui Iehova / p. 65
Matei / Marcu
Luca / Ioan
Faptele Apostolilor
Romani / 1 Corinteni
Coloseni / 2 Timotei
Evrei /Apocalipsa
Istoria condensată a Martorilor lui Iehova / p. 151
Metode de vestire a Evangheliei Martorilor lui Iehova / p. 155
Mărturia autorului / p. 163
Isus – Iehova, Dumnezeu al Vechiului Testament / p. 180

Pentru a downloada, clic pe Martorii lui Iehova – Replică verset cu verset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *