Uriaşii biblici

de Dante Fortson

Când este menţionat cuvântul „uriaş”, mulţi oameni îi asociază cu miturile, legendele şi poveştile cu zâne, dar ştiaţi că uriaşii se găsesc şi în Biblie? Biblia face nouăsprezece referinţe separate despre uriaşi literali, care au trăit înainte şi după potopul lui Noe. Pe lângă aceste referinţe, Biblia face şi patru referinţe diferite la înălţimea acestor uriaşi. Menţionarea înălţimii dovedeşte că acele afirmaţii nu erau doar alegorie sau exagerare. Clic pe imaginea din stânga, pentru a afla ce se întâmpla cu adevărat în zilele lui Noe. Există şansa ca biserica ta să nu-ţi fi spus întreaga poveste. Iată toate cele nouăsprezece versete, ca să le verifici şi să le citeşti tu însuţi:

Versete care se referă la uriaşi

1. „Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.” – Geneza 6:4

2. „Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră, şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.” – Numeri 13:33

3. „Ei treceau drept refaimiţi, ca şi anachimii; dar moabiţii îi numeau emimi.” – Deuteronom 2:11

4. „Ţara aceasta trecea de asemenea ca o ţară a lui Refaim; mai înainte locuiau în ea refaimiţii; şi amoniţii îi numeau zamzumimi.” – Deuteronom 2:20 [„un popor mare, mult la număr şi de statură înaltă, ca anachimii.” – Deuteronom 2:21, n.tr.]

5. „Numai Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul refaimiţilor. Patul lui, un pat de fier, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, şi lăţimea de patru coţi, după cotul unui om.” – Deuteronom 3:11

6. „Am dat la jumătate din seminţia lui Manase ce mai rămânea din Galaad şi toată împărăţia lui Og din Basan: tot ţinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de ţara refaimiţilor.” – Deuteronom 3:13

7. „Pe Og, împăratul Basanului, singura rămăşiţă a refaimiţilor, care locuiau la Aştarot şi la Edrei.” – Iosua 12:4

8. „Toată împărăţia lui Og în Basan, care domnea în Aştarot şi în Edrei, şi care era singura rămăşiţă a refaimiţilor. Moise a bătut pe aceşti împăraţi şi i-a izgonit.” – Iosua 13:12

9. „Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom înspre miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus, şi la capătul văii refaimiţilor la miazănoapte.” – Iosua 15:8

10. „Iosua le-a zis: «Dacă sunteţi un popor mare la număr, suiţi-vă în pădure şi tăiaţi-o, ca să vă faceţi loc în ţara fereziţilor şi a refaimiţilor, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmt pentru voi.»” – Iosua 17:15

11. „Se cobora pe la capătul muntelui care este în faţa văii Ben-Hinom, în valea refaimiţilor, la miazănoapte. Se cobora prin valea Hinom, pe partea de miazăzi a iebusiţilor, până la En-Roguel.” – Iosua 18:16

12. „Şi Işbi-Benob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David; avea o suliţă în greutate de trei sute de sicli de aramă şi era încins cu o sabie nouă.” – 2 Samuel 21:16

13. „După aceea, a mai fost o bătălie la Gob cu filistenii. Atunci Sibecai, huşatitul, a omorât pe Saf, care era unul din copiii lui Rafa.” – 2 Samuel 21:18

14. „A mai fost o bătălie la Gat. Acolo era un om de statură înaltă, care avea şase degete la fiecare mână şi la fiecare picior, în totul douăzeci şi patru, şi care se trăgea tot din Rafa.” – 2 Samuel 21:20

15. „Aceşti patru oameni erau copiii lui Rafa născuţi la Gat. Au pierit ucişi de mâna lui David şi de mâna slujitorilor lui.” – 2 Samuel 21:22

16. „După aceea, a avut loc o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci Sibecai, huşatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Şi filistenii au fost smeriţi.” – 1 Cronici 20:4

17. „A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă care avea şase degete la fiecare mână şi la fiecare picior, douăzeci şi patru de toate, şi care se trăgea şi el din Rafa.” – 1 Cronici 20:6

18. „Oamenii aceştia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit ucişi de mâna lui David şi de mâna slujitorilor lui.” – 1 Cronici 20:8

19. „Mă frânge bucăţi, bucăţi, se aruncă asupra mea ca un războinic.” – Iov 16:14 [„ca un uriaş”, versiunea engleză a Bibliei, n.tr.]

Referinţe la mărimea uriaşilor

1. „Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră, şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.” – Numeri 13:33

2. „Numai Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul refaimiţilor. Patul lui, un pat de fier, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, şi lăţimea de patru coţi, după cotul unui om.” – Deuteronom 3:11

3. „Atunci a ieşit un om din tabăra filistenilor şi a înaintat între cele două oştiri. El se numea Goliat, era din Gat şi avea o înălţime de şase coţi şi o palmă.” – 1 Samuel 17:4

4. „Şi totuşi Eu am nimicit dinaintea lor pe amoriţi, care erau cât cedrii de înalţi şi tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini.” – Amos 2:9

[Minister Dante Fortson, Biblical Giants. Copyright © Dante Fortson. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.ministerfortson.com, unde nu mai este disponibil.]

Unde pot găsi în Biblie cuvântul nefilim?

Cuvântul nefilim se găseşte în Geneza 6:1-4 şi Numeri 13:33. În timp ce cele mai multe versiuni traduc acest cuvânt ca „uriaşi”, NIV [New International Version, n.tr.] lasă cuvântul netradus.

[Minister Dante Fortson, Where Can I Find The Word Nephilim In The Bible? Copyright © Dante Fortson. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.ministerfortson.com, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *