Adevărul despre mişcarea adventistă

Paul Dan – Adevărul despre mişcarea adventistă

Cuprins
Scurtă prefaţă 3
Scurt istoric al Mişcării adventiste de ziua a şaptea 5
Deosebirea dintre lege şi har 8
Trebuie să ţinem legea? 22
Trebuie să ţinem sabatul? 68
Doctrina adventistă a curăţirii sanctuarului ceresc şi a judecăţii de cercetare 99
Doctrina adventistă neagă existenţa sufletului 120
Doctrina adventistă neagă existenţa iadului 144
Dieta adventistă 167
Cine a fost Ellen G. White? 180
Este mişcarea adventistă o sectă? 247
Referinţe şi note 273
Bibliografie 287

Pentru a downloada, clic pe Adevărul despre mişcarea adventistă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *