Să devii creştin

Să devii astăzi creştin!

Cum pot deveni creştin? După ce ţi-ai pus toate întrebările, ai cântărit toate evidenţele şi ai analizat toate argumentele, în cele din urmă te vei confrunta cu întrebarea fundamentală pe care a pus-o Domnul Isus ucenicilor Săi în Matei 16:15:

„Dar voi cine ziceţi că sunt?”

Simon Petru I-a răspuns:

„Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.”

Care este răspunsul tău?

Dacă ai ajuns la aceeaşi concluzie ca Simon Petru, atunci mai ai câţiva paşi până la a avea o relaţie personală cu Dumnezeul nostru iubitor. Aceasta este speranţa noastră sinceră şi rugăciunea ca fiecare să ajungă la această concluzie, fiindcă ştim că adevărată fericire, bucurie şi pace vin doar atunci când recunoaştem scopul existenţei noastre şi predăm voinţa noastră Creatorului nostru. Aşa cum vei vedea, creştinismul nu este bazat pe vreo clădire religioasă, formulă sau ritual, ci înseamnă pur şi simplu să crezi cu adevărat în inima ta.

Să devii creştin: Paşi prin Evanghelie

În primul rând, poţi fi sigur că Dumnezeu te iubeşte necondiţionat şi doreşte să ai o relaţie personală cu El.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

În al doilea rând, trebuie să recunoşti înaintea lui Dumnezeu că natura ta e păcătoasă, pentru că aceasta este ceea ce ne separă pe noi toţi de El.

„Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

În al treilea rând, trebuie să te opreşti de la a mai încerca să placi lui Dumnezeu prin efortul tău, şi să înţelegi că mântuirea prin sângele lui Isus Hristos este un dar pe care niciunul din noi nu îl merită.

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8)

În ultimul rând, trebuie doar să păşeşti înainte şi să accepţi din inima darul lui Dumnezeu – Fiul Său, Isus Hristos.

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12)

Prin urmare, acum ştii deja paşii esenţiali pentru a deveni creştin. În consecinţă, dacă doreşti darul lui Dumnezeu, viaţa veşnică şi părtăşia cu El, eşti cât se poate de aproape de actul sincer de credinţă.

Isus spune:

„Isus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Isus mai spune:

„Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Apocalipsă 3:20)

A-L primi pe Isus, înseamnă să-L rogi să vină în viaţa ta, să-ţi ierte toate păcatele şi să devină Domnul şi Mântuitorul tău. Aceasta nu este doar o acţiune intelectuală, ci mai degrabă un act de credinţă sinceră şi de bună voie.

Dacă vrei să-L primeşti pe Isus acum şi să accepţi mântuirea – darul Lui, trebuie doar să crezi în Isus Hristos, să te pocăieşti de păcatele tale şi să te întorci cu toată viaţa ta la El. Aceasta nu este un ritual bazat pe nişte cuvinte specifice, ci mai degrabă un îndrumător de rugăciune pentru pasul tău sincer de credinţă.

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *