Rugăciune pentru mărturisirea păcatelor

Rugăciune pentru mărturisirea păcatelor: Scopul

Rugăciunea pentru mărturisirea păcatelor este importantă deoarece Dumnezeu ne-a chemat să venim la El şi să căutăm iertarea Lui. Păcatele ne despart de Dumnezeu; El este perfect şi nu poate tolera prezenţa păcatului. Poate te întrebi: „Dar ce păcat am şi de ce trebuie să-l mărturisesc? Ce se întâmplă dacă nu fac acest lucru?” Păcatul înseamnă necredinţă, să fii în afara voii lui Dumnezeu sau să aduci o ofensă. Iată câteva păcate:

• Aroganţă (mândrie, orgoliu, dispreţ, stăpânire peste alţii)

• Ură (rasism, gelozie, fapte rele)

• Idolatrie (orice este mai important pentru tine decât Dumnezeu)

• Adulter/poftă (include şi pornografia)

Biblia ne spune că toţi oamenii au păcătuit şi au eşuat faţă de standardul lui Dumnezeu. (Romani 3:23) Noi nu suntem fiinţe perfecte, însă ne străduim să fim aşa cum ne-a arătat Isus să fim. Dacă Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, vom vrea să-I fim plăcuţi.

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.” (1 Ioan 1:8-10)

Rugăciune pentru mărturisirea păcatelor: Modalitatea

Dumnezeu ne oferă la fiecare oportunitatea de a ne mărturisi păcatele, de a fi iertaţi imediat şi a culege roadele veşnice. De fapt, El ne spune să ne purtăm crucea în fiecare zi. (Luca 9:23) Acest verset înseamnă să ne lepădăm de dorinţele egoiste şi să alegem o direcţie dreaptă în viaţă.

Mărturisirea păcatelor este începutul unei relaţii înnoite cu Dumnezeu. El nu vrea ca acest act să fie unul formal, memorat sau mecanic.

• Domnul vrea să vadă o pocăinţă adevărată şi semnificativă, dintr-o inima smerită. (Matei 11:28-30)

• El vrea să fim specifici în rugăciunea de mărturisire a păcatelor, să nu vorbim la general. (Daniel 9:4-19) Spune-I lui Dumnezeu ce ai făcut.

• El vrea să recunoaştem că am păcătuit şi că ne iartă imediat. (Psalmul 32:5-7)

• După cum Dumnezeu ne iartă pe noi, trebuie să-i iertăm şi noi pe alţii. (Matei 6:12)

• Mărturisirea păcatelor noastre în faţa altora ne oferă responsabilitate, permiţându-ne să ne rugăm eficient unii pentru alţii. (Iacov 5:16)

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *