Rugăciune de mântuire

Rugăciune de mântuire – Prima noastră conversaţie reală cu Dumnezeu

„Rugăciunea de mântuire” este cea mai importantă rugăciune cu care ne-am putea ruga vreodată. Când suntem gata să devenim creştini, suntem pregătiţi pentru a avea prima conversaţie reală cu Dumnezeu, iar acestea sunt componentele ei:

• Recunoaştem că Isus Hristos este Dumnezeu; că El a venit pe pământ ca om pentru a trăi o viaţă fără păcat pe care noi nu o putem trăi; că El a murit în locul nostru, astfel încât noi să nu plătim pedeapsa ce o merităm.

• Ne mărturisim viaţa trăită în păcat – trăirea pentru noi înşine şi neascultarea de Dumnezeu.

• Mărturisim că suntem gata să ne încredem în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor.

• Îl rugăm pe Isus să vină în inima noastră, să-Şi facă locuinţa în noi, şi să înceapă să trăiască prin noi.

Rugăciune de mântuire – Ea începe cu credinţa în Dumnezeu

Când ne rugăm rugăciunea de mântuire, Îi spunem lui Dumnezeu că avem credinţă în Cuvântul Său că este adevărat. Prin credinţa pe care El ne-a dat-o, alegem să credem în El. Biblia ne spune că „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

Aşa că, atunci când ne rugăm, cerându-I lui Dumnezeu darul mântuirii, ne exersăm voinţa liberă pentru a recunoaşte că noi credem în El. Această dovadă a credinţei este plăcută lui Dumnezeu, fiindcă am ales să-L cunoaştem în mod liber.

Rugăciune de mântuire – Mărturisirea păcatului nostru

Când ne rugăm rugăciunea de mântuire, recunoaştem că am păcătuit. După cum Biblia spune despre fiecare, excepţie făcând doar Hristos: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

A păcătui înseamnă pur şi simplu a greşi ţinta, precum săgeata care nu nimereşte exact ţinta. Gloria lui Dumnezeu de care noi suntem lipsiţi se găseşte doar în Isus Hristos: „Căci Dumnezeu, care a zis: ‘Să lumineze lumina din întuneric’, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” (2 Corinteni 4:6)

Rugăciunea de mântuire, aşadar, recunoaşte că Isus Hristos este singură fiinţa umană care a trăit vreodată fără păcat. „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)

Rugăciune de mântuire – Declararea credinţei în Hristos ca Domn şi Mântuitor

Cu Hristos, care este standardul nostru de perfecţiune, noi recunoaştem acum credinţa în El ca Dumnezeu, fiind de acord cu Apostolul Ioan care spune: „La început era Cuvântul (Hristos), şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1-3)

Datorită faptului că Dumnezeu a acceptat doar o jertfă fără păcat şi perfectă, şi din cauză că El ştia că noi nu putem realiza acest lucru, L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi şi să plătească preţul veşnic. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Rugăciune de mântuire – Rosteşte-o & crede-o acum!

Eşti de acord cu tot ce ai citit până aici? Dacă da, nu aştepta alt moment pentru a începe viaţa ta nouă în Isus Hristos. Roagă-te această rugăciune împreună cu noi:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

Rugăciune de mântuire – M-am rugat. Ce urmează acum?

Dacă te-ai rugat această rugăciune cu toată inima şi convingerea, acum eşti un urmaş al lui Isus. Lucrul acesta este un fapt, indiferent dacă te simţi sau nu diferit. Sistemele religioase poate te-au făcut să crezi că trebuie să simţi ceva – o licărire caldă, o furnicătură, ori vreo altă experienţă mistică. Problema este: ori eşti, ori nu eşti. Dacă te-ai rugat cu rugăciunea de mântuire şi ai crezut-o, acum eşti un urmaş al lui Isus. Biblia ne vorbeşte că mântuirea noastră veşnică este sigură! „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” (Romani 10:9).

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *