Rugăciune de iertare

Rugăciune de iertare: Un dar preţios

O rugăciune de iertare este ceva ce căutăm cu toţii într-un moment al vieţii. Iertarea este un dar preţios care nu este deloc uşor de obţinut, nici uşor de dat. Iertarea este esenţială vieţii; ea ne eliberează de greşelile trecutului şi ne dă speranţă pentru viitor. De dragul iertării Isus Hristos a venit pe pământ să moară pentru omenire.

Rugăciune de iertare: Făcută posibilă prin Isus Hristos

Rugăciunea de iertare este o rugăciune adresată lui Dumnezeu. Cu toate că ne putem răni direct unii pe alţii, toate păcatele noastre până la urmă Îl rănesc pe Dumnezeu. Poate te întrebi cum de este posibil acest lucru. Cum de Îl pot răni deficienţele noastre pe Creatorul Atotputernic al universului? Chiar Îi pasă lui Dumnezeu? În Geneza 6, găsim cum Dumnezeu este întristat de toate nedreptăţile ce şi le-au făcut oamenii unii altora: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ, şi S-a mâhnit în inima Lui.” (Geneza 6:5-6)

Fiind Atotcunoscător, Dumnezeu Se întristează chiar de un simplu gând rău. Astfel, iertarea finală trebuie de asemenea să vină din partea lui Dumnezeu. Oricum, din pricina dreptăţii Sale, iertarea nu poate fi dată în mod gratuit. Fiecare păcat trebuie luat în seamă pentru ca Dumnezeu să fie un judecător drept. Isus Hristos a murit pe cruce la Calvar în locul nostru, astfel încât păcatele noastre să poată fi iertate. Suferinţele Lui au plătit pentru greşelile noastre. „Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.” (Matei 26:28)

În dragostea Lui, Dumnezeu a ştiut că conştiinţa noastră avea nevoie să fie eliberată de vină şi condamnare. El a ştiut că iertarea păcatelor era cea mai mare nevoie a noastră. În actul final al dragostei, Dumnezeu nu numai a suferit durerea pentru păcatele noastre, dar a şi plătit pentru consecinţele acestora, ca noi să avem oferită iertarea atunci când păcătuim. Tot ce trebuie să facem este să acceptăm iertarea Sa în dar.

Rugăciune de iertare: Roagă-L pe Dumnezeu pentru iertare

Poate ai găsit această pagină web în timp ce căutai o rugăciune de iertare care să-ţi liniştească sufletul chinuit. Sau poate te lupţi încercând să ierţi pe cineva care te-a rănit adânc. Pentru toţi cei care Îl acceptă pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, iertarea este oferită în dar. Dacă recunoaştem păcatele noastre şi ne rugăm pentru iertare, Dumnezeu ne va ierta – fără nicio îndoială: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)

Dacă Îl respingem pe Isus, în esenţă, noi respingem darul de iertare al lui Dumnezeu. Prin aceasta noi spunem de fapt că nu dorim să ne împăcăm cu Dumnezeu. (1 Ioan 1:10) Deşi este alegerea noastră liberă de a nu accepta iertarea lui Dumnezeu, în final noi vom fi responsabili de toate păcatele ce le-am comis până la sfârşitul acestei vieţi. Dorinţa adâncă a lui Dumnezeu este de a se împăca cu tine. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) Dacă doreşti să fii iertat cu adevărat, ia seama la ce a zis Isus şi acceptă-L într-un mod sincer ca Domn şi Mântuitor personal. Vei fi iertat şi Dumnezeu va începe o lucrare de transformare în viaţa ta.

Rugăciune de iertare: Primeşte o viaţă nouă

Rugăciunea de iertare ne dă o nouă speranţă şi un nou început. Toate păcatele noastre sunt şterse de Dumnezeu. „Pentru că le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.” (Evrei 8:12)

Dacă înţelegi că eşti păcătos şi crezi că Isus Hristos a venit să fie singurul Răscumpărător pentru păcat, atunci înţelegi rugăciunea de iertare. Întrebarea este – eşti tu gata să aplici această rugăciune, primind darul lui Dumnezeu, pe Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale şi predă-I lui ca Domn, tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *