Planul mântuirii

Planul mântuirii: Naşterea din nou este răspunsul la cea mai importantă întrebare a vieţii

Planul mântuirii – Noi credem că cea mai importantă întrebare a vieţii este: „Vei merge în cer când vei muri?” Aceasta nu este o întrebare despre cât de bun eşti, dacă mergi la biserică, sau cât de mulţi bani donezi pentru caritate. Dumnezeu spune că pentru a merge în cer, trebuie să te naşti din nou. (Ioan 3:3)

Planul mântuirii: Cum putem fi născuţi din nou?

Planul mântuirii se găseşte în Biblie. Dumnezeu ne prezintă cât se poate de clar planul Său pentru a fi „născut din nou”.

Mai întâi, noi trebuie să-L recunoaştem pe Dumnezeu ca şi Creator al tuturor lucrurilor şi să acceptăm poziţia noastră smerită în creaţia Sa. „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute.” (Apocalipsa 4:11)

Apoi, trebuie să înţelegem că suntem păcătoşi. „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Fiindcă suntem păcătoşi, noi suntem condamnaţi la moarte. „Fiindcă plata păcatului este moartea…” (Romani 6:23) Aceasta înseamnă despărţirea veşnică de Dumnezeu.

Însă Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât a dat pe Singurul Său Fiu, Isus, să ia păcatul nostru şi să moară în locul nostru. „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8) Deşi noi nu putem înţelege cum, Dumnezeu spune că păcatele noastre au fost puse asupra lui Isus şi El a murit în locul nostru. Isus a devenit înlocuitorul nostru.

În Biblie, un temnicer i-a întrebat pe Pavel şi Sila: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel şi Sila i-au răspuns, ‘Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.’” (Faptele Apostolilor 16:30-31).

Este foarte clar ce zice Biblia: crede în Isus – Cel care a luat păcatele noastre, a murit în locul nostru, a fost îngropat, şi pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. Sângele lui Hristos şi învierea ne asigură de viaţa veşnică atunci când Îl chemăm pe Hristos ca Domn şi Mântuitor. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” (Romani 10:13) „Oricine” ne include pe toţi şi fiecare din noi.

Prin urmare, dacă înţelegi că eşti păcătos, şi crezi că Isus Hristos a venit să fie singurul Răscumpărător pentru păcat, atunci înţelegi planul mântuirii. Întrebarea este – eşti tu gata să aplici acest plan, primind darul lui Dumnezeu, pe Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale şi predă-I Lui ca Domn, tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *