Mersul în cer – Mergi în cer?

Mersul în cer: Este cerul un loc real?

Mersul în cer este posibil dacă cerul este un loc real. Cuvântul „cer” este deseori folosit pentru a descrie o preferinţă, sentiment sau experienţă extrem de plăcute. Dar este oare cerul un loc actual? Biblia spune că există un loc care se numeşte cer. Este o locaţie populată şi este Unul care guvernează. Isaia 6:1-2 spune: „În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi…” 1 Împărăţi 22:19 spune: „Şi Mica a zis: Ascultă dar cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Lui de domnie şi toată oştirea cerurilor stând lângă El, la dreapta şi la stânga Lui.” Cerul este locul unde locuieşte Dumnezeu; acolo locuiesc de asemenea şi oştirile cereşti şi îngereşti. Aceste oştiri sunt mesagerii lui Dumnezeu care împlinesc poruncile Lui faţa de copiii Săi. Psalmul 91:11 spune: „Căci El a poruncit îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale…”

Cerul se află dincolo de vălul care desparte împărăţia vizibilă de cea invizibilă. Omul nu poate vedea cu ochiul liber microorganismele, şi totuşi ştim că ele există printre noi, având proprietăţi şi caracteristici. În acelaşi mod ştim, prin credinţă, că cerul există şi că este locul de unde domneşte Dumnezeu.

Mersul în cer: Cine poate ajunge acolo?

Mersul în cer este o certitudine pentru toţi cei care au crezut în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Însă mulţi oameni care nu cred în Hristos visează la fel de mult să ajungă în cer. Este un gând omenesc, firesc în timpul călătoriei pe pământ.

Iov a afirmat corect: „Omul născut din femeie, are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.” (Iov 14:1) Prin urmare, fiecare făptură tânjeşte după un loc mai bun, unde este pace şi odihnă. Dar Dumnezeu a rezervat cerul doar pentru cei care Îl iubesc, care şi-au dedicat viaţa Lui în timpul trăirii lor pe pământ.

1 Petru 1:3-5 spune: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie, şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!”

Nu există aceeaşi speranţă pentru cei necredincioşi. Soarta finală a celor care nu-L iubesc pe Dumnezeu este iadul. În Luca 16:22-23 este scris: „… A murit şi bogătul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui.”

Mersul în cer: Cum poate să ajungă cineva acolo?

Mersul în cer este o călătorie care va avea loc în viitor pentru toţi cei care au o relaţie cu Isus Hristos. Credinciosul intră în prezenţa lui Dumnezeu imediat după moarte. 2 Corinteni 5:1 spune: „Ştim, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână, ci este veşnică.”

Credinciosul are speranţa aceasta din momentul în care Îl primeşte pe Hristos. Credincioşii realizează că umblarea lor pe pământ este doar un moment în lumina veşniciei petrecute cu Dumnezeu în cer; acesta este motivul pentru care noi răbdăm suferinţa şi greutăţile, fiindcă ştim că va veni ziua când Dumnezeu ne va chema la El acasă.

1 Tesaloniceni 4:14-18 ne spune: „Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei care au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.”

Dacă înţelegi că eşti păcătos, şi crezi că Isus Hristos a venit să fie singurul Răscumpărător pentru păcat, atunci vei înţelege cum să ajungi în cer. Întrebarea este – eşti gata să primeşti darul lui Dumnezeu, Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale, şi predă-ţi viaţa Lui, care este Domn:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *