Isus Hristos – Cine este Isus?

Isus Hristos: Multe lucruri pentru mulţi oameni

Isus Hristos a fost numit în multe feluri de mulţi oameni, inclusiv: un mare om, un mare învăţător şi un mare profet. Nu este niciun om de ştiinţă legitim care să nege faptul că Isus este o figură istorică care a umblat pe pământ aproximativ 2000 de ani în urmă, că a făcut minuni remarcabile şi fapte de caritate, că a murit de o moarte groaznică pe o cruce romană chiar în afara Ierusalimului. Singura dispută este dacă Isus a fost Dumnezeu întrupat care a înviat din morţi a treia zi după răstignirea Sa. Toate acestea sunt chestiuni legate de documente istorice care pot fi descoperite şi testate în mod serios. Isus ne-a spus cine este – şi El nu a vorbit din vârful buzelor. „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Isus Hristos: El este Calea

Isus Hristos a spus: „Eu sunt Calea”, însă cu siguranţă nu toţi Îl cred. De ce ne este frică? Dovezile în favoarea lui Isus şi faptele Lui măreţe sunt bine documentate atât în Biblie, cât şi în afara ei. Dovezile în favoarea răstignirii pe cruce, a mormântului gol trei zile mai târziu, şi a arătării Lui la mai mult de 500 de martori oculari după înviere sunt foarte convingătoare. Isus a împlinit mai mult de 300 de profeţii mesianice menţionate în scrierile Vechiului Testament. Odată cu descoperirea Manuscriselor de la Marea Moartă şi credibilitatea versiunii Septuaginta a Vechiului Testament, amândouă dovedindu-se că au existat înainte de vremea în care Isus a umblat pe pământ, putem fi siguri că aceste profeţii nu au fost „concepute” post factum. Ele au fost împlinite cu adevărat de Mesia, Isus Hristos.

De fapt, dacă ne uităm la sondajele de opinie, la majoritatea oamenilor nu li-e frică de Isus deloc. Lor li-e frică de creştini. Uitându-ne la modul în care acţionează mulţi aşa-zişi creştini, această frică devine legitimă. Ritualurile misterioase, tot felul de predicatori, banii, puterea şi ipocrizia prezintă oare o imagine reală despre cine este Isus şi ce vrea El ca noi să fim? Nu. Totuşi, Isus nu ne-a chemat să urmăm oameni şi religii. Ne-a chemat să-L urmăm pe El.

Isus Hristos: El este Adevărul

Isus Hristos a spus: „Eu sunt Adevărul”, însă cu siguranţă mulţi dintre noi ne-am creat propriile concepte despre adevăr. Relativismul moral şi pluralismul religios se infiltrează în cultura noastră. Adevărul este redefinit zilnic. Totuşi, Isus, prin Cuvântul Său – Biblia – ne-a dat un adevăr absolut. Datorită evidenţelor arheologice, istorice şi ale manuscriselor, sunt mult mai puţine raţiuni pentru a nega originea Bibliei şi autenticitatea ei divină decât pentru a nega legitimitatea lucrărilor lui Homer, Platon şi Aristotel. Cum este căutarea ta după adevăr? Este lucrul acesta o prioritate a vieţii tale? Poate vei întreba: cum aş putea descoperi adevărul lui Hristos? El ne spune în Matei 7:7: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.”

Isus Hristos: El este Viaţa

În Epistola către Filipeni 3:8, Pavel a scris că toate lucrurile pe care le credea câştiguri nu au nicio valoare atunci când sunt comparate cu preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Isus Hristos. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Isus Hristos: El este ceea ce a zis că este

Isus Hristos a spus că El este singura cale. Isus este unic. El ori a zis adevărul, ori este ciudat sau un mincinos. Însă, din moment ce toţi sunt de acord că El era un „om bun”, atunci cum poate fi El bun şi ciudat, ori bun şi mincinos în acelaşi timp? Există doar o singură alternativă consecventă din punct de vedere logic, şi anume că El a zis adevărul. Isus este ceea că a zis că este – El este singura cale spre Dumnezeu!

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *