Este iadul real? – Veşnic

Este iadul real? – Este cineva forţat să meargă acolo?

Este iadul real? Da, iadul este real, iar Dumnezeu doreşte ca nimeni să nu meargă acolo. Este dorinţa Lui ca toţi să meargă la El în cer; totuşi, Dumnezeu nu-i poate lăsa pe toţi în cer. Cerul este un loc perfect şi Dumnezeu este perfect, astfel dacă i-ar lăsa pe păcătoşi în cer fără acoperirea păcatelor lor, ei vor fi mistuiţi de perfecţiunea Sa. Un Dumnezeu iubitor nu vrea să mistuie pe nimeni; aşa că El a pregătit un plan perfect de răscumpărare, în care, ca Dumnezeu perfect şi sfânt, a venit pe pământ în natura umană, Isus Hristos, şi a murit pentru a acoperi păcatele noastre. Dacă Îl alegem pe Isus Hristos ca acoperire a noastră, vom putea intra în cer fără a fi mistuiţi. Însă dacă nu-L alegem pe Isus Hristos, Dumnezeu în dragostea şi îndurarea Lui infinită, nu ne va lăsa să intrăm în cer şi să fim mistuiţi. În schimb, El a pregătit un loc de separare de El, unde păcătoşii pot merge fără să fie mistuiţi. Locul acela e iadul.

Dumnezeu ne iubeşte şi de aceea ne-a dat multe daruri. Două dintre cele mai importante daruri pe care ni le-a dat sunt voinţa liberă şi mântuirea prin har prin Fiul Său, Isus Hristos. El ne-a dat voinţă liberă pentru a alege să-L iubim şi a alege să nu păcătuim; apoi El ni L-a dat pe Fiul Său pentru a ne răscumpăra alegerile greşite pe care le-am făcut. Dacă am ales să nu-L iubim pe Dumnezeu şi de asemenea Îl respingem pe Fiul Său, care a fost trimis pentru a ne răscumpăra de alegerile greşite, ce altceva mai poate face Dumnezeu? În dragostea şi dreptatea Lui infinită, El trebuie să ne lase libertatea de a face alegeri greşite şi de a le suporta consecinţele, iar consecinţa acelor alegeri este separarea veşnică de El în iad. Apocalipsa 20:15: „Oricine nu a fost găsit în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.”

Nimeni nu trebuie să meargă în iad. Dumnezeu ne-a oferit un plan garantat pentru a sta departe de iad – răscumpărarea prin Fiul Său, Isus Hristos. Tot ce trebuie să facem este să urmăm acest plan, şi nimic nu ne poate despărţi de El.

Este iadul real? – Cu ce va asemăna iadul? Doctrina despre iad

Dacă iadul este real, atunci cu ce va asemăna el pentru cei care merg acolo? De mai multe ori în Biblie, Isus vorbeşte despre realitatea iadului şi a întunericului de afară. El îl descrie ca pe un cuptor aprins. De asemenea, El a zis că în iad va fi jale, plâns şi scrâşnire a dinţilor. Matei 8:12 spune: „Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” Cartea Apocalipsa descrie iadul ca un iaz de foc şi de pucioasă.

La sfârşitul veacului, Diavolul însuşi va fi aruncat în iad pentru a-şi primi pedeapsa. Apocalipsa 20:10 spune că chinul va dura zi şi noapte în vecii vecilor.

Este iadul real? – Care este răspunsul tău?

Fiecare persoană de pe pământ trebuie să ia în considerare întrebarea: „Este iadul real?” Este o întrebare esenţială pentru viaţa ta! Eşti pregătit să răspunzi la ea? Dacă da, crezi într-un iad real, unde Dumnezeu îi trimite pe aceia care nu acceptă mântuirea – darul Lui? Ai acceptat darul acesta, pe care Dumnezeu ţi-l oferă gratis, pentru a te izbăvi de veşnicia în iad? Dumnezeu doreşte ca tu să-ţi petreci veşnicia cu El în cer!

Acceptă darul lui Dumnezeu astăzi!

[Copyright © AllAboutPopularIssues.org. Sursa: www.allaboutpopularissues.org]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *