Este iadul real? – Destinaţia

Este iadul real? – Idei de bază

Oamenii din întreaga lume se întreabă: „Este real iadul?” Poate să existe cu adevărat un loc fizic pentru chin şi pedeapsa de foc despre care se spune în Biblie? Doar trei din 10 adulţi (31%) văd iadul ca un loc real: „un loc de chin fizic unde oamenii vor fi trimişi”.1 Acest articol răspunde întrebărilor obişnuite despre iad şi existenţa lui. Din moment ce Biblia este baza doctrinei despre iad, vei vedea că în acest material se face referinţă la ea şi se citează din ea.

Este iadul real? – De ce a fost el creat?

Întrebarea „De ce există iadul?” i-a buimăcit pe mulţi oameni de-a lungul timpurilor. Oameni fără număr s-au întrebat: „Dacă Dumnezeu este atât de bun, de ce a creat atunci un loc precum iadul?” Este acelaşi lucru dacă ai întreba: „Dacă guvernul nostru este atât de bun, atunci de ce a făcut închisori?” Răspunsul pare destul de simplu – locuri ca iadul şi închisorile există datorită unor oameni care vor alege să facă lucruri rele, şi pentru că fac acest lucru, ei au nevoie să fie pedepsiţi. Este relativ uşor să înţelegi cum acest raţionament se aplică existenţei închisorilor, însă oare se aplică cu adevărat şi iadului?

În relatarea biblică despre creaţie, găsită în cartea Geneza, nu este făcută nicio menţiune referitoare la un loc numit iad. Orice a făcut Dumnezeu în timpul creaţiei a fost bun. Totuşi, Biblia ne spune în Matei 25:41, că iadul a fost pregătit mai târziu „diavolului şi îngerilor lui” (vezi şi cartea Isaia 14:12). Dumnezeu nu a creat iadul pentru om; intenţia Lui niciodată nu a fost ca vreun bărbat sau vreo femeie să meargă în iad. În 2 Petru 3:9 aflăm că Dumnezeu doreşte ca „niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”.

Ce este iadul? Iadul este un loc real. Ştim acest lucru din multe versete din Biblie, unele din ele spuse de Isus Însuşi; şi ştim că cei răi şi nedrepţi vor merge acolo după ce mor. Deci, din nou ne întoarcem la punctul principal că Dumnezeu este bun, iar viaţa în iad este groaznică; atunci de ce Dumnezeu a creat un astfel de loc? Chiar dacă iadul a fost creat iniţial pentru Satan şi îngerii lui care au căzut împreună cu el, totuşi în iad vor fi de asemenea bărbaţi şi femei.

Este iadul real? – De ce ar merge cineva acolo?

Este iadul real? Iadul este un loc de separare veşnică de Dumnezeu, iar oamenii merg acolo după ce mor pentru că au ales să se separe de Dumnezeu în timpul vieţii lor pe pământ. Dumnezeu ne-a creat liberi să facem propriile alegeri, iar separarea sau despărţirea noastră de Dumnezeu este una din alegerile pe care suntem liberi să o facem. Voinţa noastră liberă este un dar minunat de la Dumnezeu prin care El nu ne forţează să-L iubim sau să-L urmăm. Fără voinţa noastră liberă, noi vom fi nimic mai mult decât marionete sau roboţi; însă nu asta vrea Dumnezeu de la noi, şi acest lucru nu ne-ar putea face viaţa mai bună.

În timp ce Dumnezeu doreşte ca fiecare să aleagă să-L iubească, unii oameni vor alege să nu o facă. Aceşti oameni vor muri în păcatele lor şi vor fi separaţi de Dumnezeu pentru totdeauna în iad. Mulţi ar zice că lucrul acesta nu este corect şi că un Dumnezeu iubitor nu ar stabili niciodată un astfel de sistem; totuşi, tocmai dragostea lui Dumnezeu pentru noi şi faptul că El este perfect drept ne spun de ce există iadul şi de ce oamenii vor merge acolo. Dumnezeu ne iubeşte atât de mult încât ne respectă libertatea de alegere. Dacă noi alegem să nu-L iubim, atunci de ce ne-ar forţa să trăim cu El veşnic în cer? Oare a trăi o veşnicie cu cineva pe care nu-l iubim nu este oricum iad? Dumnezeu vrea să-i scape pe aceşti oameni care nu-L iubesc de la trăirea cu El şi de supunerea la conducerea Lui o veşnicie.

Este iadul real? – Este iadul pedeapsa pentru cei răi?

La întrebarea: „Este iadul real?”, o mulţime de oameni răspund cu „nu”. Acestor oameni le place să creadă că după ce vor muri, nu vor merge nici în cer, nici în iad, ci pur şi simplu încetează să existe. Totuşi, n-ar fi un Dumnezeu care ne trimite la moarte în non-existenţă la fel de „crud” ca cel care ne permite să ne alegem în mod liber propriul destin, fie acesta şi iad? Chiar şi ateul Friedrich Nietzsche a spus că el mai degrabă ar alege suferinţa veşnică conştientă decât non-existenţa.

Dreptatea perfectă a lui Dumnezeu cere să fie un iad unde să fie pedepsiţi cei nepocăiţi şi răi dintre noi. După cum Walter Martin a spus despre existenţa iadului şi a pedepsei veşnice în cartea sa, „Împărăţia cultelor eretice”: „Ei vorbesc mult despre Dumnezeul care este dragoste, dar uită că tocmai pentru că El este dragoste, este şi drept şi trebuie să ceară răzbunare veşnică peste cei care calcă în picioare sângele scump al lui Hristos, care este Mielul înjunghiat pentru păcătoşii pierduţi de la întemeierea lumii.”

Ce fel de Dumnezeu iubitor ar fi El dacă cei răi nu ar fi niciodată pedepsiţi? De ce L-ar trimite pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre, dacă am putea respinge răscumpărarea aceasta şi până la urmă să nu plătim preţul? Ce stimulent am avea noi să facem binele şi să-L iubim pe Dumnezeu dacă ştim că Îl putem respinge Fiul, putem alege să facem răul toată viaţa şi niciodată să nu fim pedepsiţi? Cu siguranţă nu am dori o asemenea lipsă de dreptate pe străzile satelor şi oraşelor noastre. Atunci de ce să nu ne aşteptăm ca Dumnezeu să-l răsplătească pe fiecare om din întregul univers?

Notă de subsol

1 Rezultatele sondajului făcut de Barna Group, 1996.

[Copyright © AllAboutPopularIssues.org. Sursa: www.allaboutpopularissues.org]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *