De ce trebuie să ne rugăm

De ce trebuie să ne rugăm – Cui ne rugăm?

Înainte de a putea răspunde la întrebarea: „De ce trebuie să ne rugăm?”, trebuie să ştim cui ne rugăm. Există un singur Creator suprem şi Dumnezeu suveran. Există o singură cale de a ajunge la El şi aceasta este Singurul Lui Fiu, Isus Hristos. Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc, este singurul despre care putem fi siguri că aude şi răspunde rugăciunilor noastre. El este Dumnezeul dragostei, bunătăţii şi iertării uimitoare.

• Prin El toate lucrurile sunt posibile. Isus spune în Marcu 10:27: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.”

• Daniel 9:18 ne spune: „Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.” (Îndurare înseamnă a arăta favoare, compasiune şi bunătate.)

• Dovada finală a dragostei este iertarea păcatelor pe care fiecare din noi le-a săvârşit. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” (Ioan 3:16-17)

Numai Dumnezeu a făcut lucrul acesta şi numai El poate face acest lucru. Însă duşmanul Lui, Satan, a trimis mulţi dumnezei falşi pentru a înşela omenirea. Nu fi amăgit şi nici nu permite ca ceva sau cineva să fie mai important pentru tine decât Dumnezeul adevărat şi viu.

De ce trebuie să ne rugăm – Pentru ce ne rugăm?

Rugăciunea este cheia spre inima lui Dumnezeu. Rugăciunea este singura cale spre o relaţie reală şi personală cu Dumnezeu.

• Roagă-te recunoscând că El este Dumnezeu, şi acceptând iertarea Lui. (Romani 3:23-26)

• Roagă-te ca voia Lui să se facă în viaţa ta, ca Duhul Lui cel Sfânt să te conducă şi să fii umplut de toată plinătatea pe care o are Dumnezeu pentru noi.

• Roagă-te pentru înţelegere (spirituală) şi înţelepciune. (Proverbe 2:6-8, 3:5)

• Roagă-te cu mulţumire pentru toate felurile în care te binecuvântează. (Filipeni 4:6) Roagă-te când eşti bolnav, singur, când treci prin încercări sau mijloceşti pentru cineva. (Iacov 5:14-16, 2 Corinteni 12:9-10)

• Roagă-te pentru a te închina Lui. (Psalmul 95:6-7)

Nu există niciun lucru pentru care să nu ne putem ruga. Există foarte multe referinţe în Biblie despre rugăciune. Biblia ne spune „rugaţi-vă neîncetat” şi „mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”. Când alegem să avem o atitudine pozitivă, realizăm că am primit multe binecuvântări pentru care trebuie să-I aducem laudă lui Dumnezeu.

Putem avea intimitate cu Dumnezeu prin părtăşia cu El în rugăciune. Venim la El prin credinţă, ştiind că El ne aude şi ne răspunde la toate rugăciunile. (1 Ioan 5:14) Fii sigur că Dumnezeu ştie şi doreşte ceea ce este cel mai bine pentru noi; aşa că roagă-L ca voia Lui să se facă în tot ce-I cerem. Apoi, mulţumeşte-I pentru aceasta, chiar dacă încă nu ai primit ceea ce ai cerut.

De ce trebuie să ne rugăm – Cum ne rugăm?

Isus le-a dat ucenicilor lui ca model – ceea ce noi numim rugăciunea „Tatăl nostru”. (Matei 6)

Pe lângă aceasta, Evrei 4:14-16 ne spune că putem să ne rugăm cu încredere şi îndrăzneală: „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”

Mai presus de toate, roagă-te cu sinceritate, reverenţă şi smerenie înaintea Dumnezeului Atotputernic: „…Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *