Dacă ai muri, de ce ar trebui Dumnezeu să te lase în cer?

Gândeşte-te. Dacă ai muri azi şi ai sta în faţa lui Dumnezeu în cer şi El te-ar întreba: „De ce ar trebui să te las în cer?”, ce i-ai răspunde?

Gândeşte-te în spirit de rugăciune la această întrebare şi păstrează răspunsul în mintea ta.

Sursa: www.allaboutgod.com

Dacă răspunsul tău a fost asemănător următoarelor: „Pentru că sunt o persoană bună”, sau „Am făcut mai multe lucruri bune decât rele”, sau orice alt răspuns care are de a face cu ceea ce faci tu, atunci ar trebui să accepţi adevărul eliberator al Scripturilor astăzi!

Primul răspuns care ar fi trebuit să îţi vină în mine ar fi trebuit să semene cu următoarele: „Sunt salvat prin har”, sau „Pentru că Isus este Domnul şi Mântuitorul meu”, sau orice alt răspuns care să arate că înţelegi clar Evanghelia. Ţine minte, mântuirea este un dar de la Dumnezeu pentru noi. Nu vom putea niciodată compensa păcatele noastre prin îmbunătăţirea propriei persoane sau prin lucruri bune pe care le facem. Putem fi mântuiţi exclusiv prin credinţa în Isus Hristos ca mijlocul de iertare al lui Dumnezeu. Viaţa veşnică începe în momentul în care Îl primim cu adevărat pe Isus Hristos în viaţa noastră, prin credinţă.

Citeşte aceste versete:

„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23)

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)

„El ne-a mântuit, nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.” (Tit 3:5)

Mi-am cercetat inima şi rămân în harul Mântuitorului şi Domnului meu, Isus Hristos. Dă clic aici.

Dumnezeu mi-a atins inima şi îmi rededic cu adevărat viaţa lui Isus Hristos astăzi. Dă clic aici.

Vreau să Îi dau viaţa mea lui Isus Hristos astăzi! Dă clic aici.

Sursa: www.allaboutgod.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.