Cum să devii creştin

Cum să devii creştin – opţiunile veşnice

A realiza cum să devii creştin este cea mai mare descoperire din viaţa ta! A deveni creştin este mai mult decât să aparţii unei biserici sau să spui o rugăciune. Este o relaţie personală care va dura toată veşnicia. Ştii ce ţi se va întâmpla în momentul când vei muri? Unde te vei afla? Care îţi este destinaţia?

Există doar două destinaţii – şi amândouă sunt veşnice: Îţi vei petrece veşnicia ori în cer, ori în iad. Unde vei fi tu?

• Veşnicia în cer – Această destinaţie este rezervată celor care acceptă darul lui Hristos, viaţa veşnică. Contrar credinţei populare, cerul nu este pentru cei care merg la biserică, pentru cei evlavioşi, sau „oamenii buni”. Singura condiţie este să primeşti darul mântuirii al lui Dumnezeu.

• Veşnicia în iad este rezervată pentru cei care Îl resping pe Isus Hristos şi Vestea Sa Bună. Biblia rezumă mesajul acestei Veşti Bune în felul următor: „… Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi.” (1 Corinteni 15:3-4) Iadul este descris în Biblie ca un iaz cu foc şi pucioasă.

Cum să devii creştin – cercetarea faptelor

Biblia explica cum să devii creştin în termeni foarte simpli:

Trebuie să înţelegi că toţi au păcătuit şi nu pot trăi după standardul de sfinţenie al lui Dumnezeu. Romani 3:23 spune: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Trebuie să înţelegi că pedeapsa pentru păcat este moartea. Romani 6:23 afirmă: „Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Trebuie să primeşti darul lui Dumnezeu. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, să moară în locul nostru, ca să fim despărţiţi de iad. Romani 5:8 spune: „Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Conform învăţăturii Bibliei, nu este nevoie să recurgem la vreo formulă religioasă sau să facem mai multe fapte bune decât rele. Dumnezeu oferă darul Său în mod liber tuturor celor ce Îl roagă. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” (Romani 10:13)

Cum să devii creştin – siguranţă 100%

Odată ce descoperi cum să devii creştin şi apoi accepţi darul lui Dumnezeu, Biblia spune că poţi fi 100% sigur de destinaţia ta veşnică.

1 Ioan 5:11-13 spune: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.”

Eşti sigur că îţi vei petrece veşnicia cu Dumnezeu în cer? Dacă nu, atunci aceasta este o decizie ce nu poate fi amânată.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *