Ce este dragostea?

Ce este dragostea – Sentimente sezoniere

Întreabă orice adolescent sau om în vârstă: „Ce este dragostea?”, şi răspunsurile lor vor reflecta o influenţă similară. Dragostea implică sentimente – romantizate prin muzică, literatură şi mass-media. Cu toţii tânjim să recreăm acea intimidate bazată pe ceea ce ni se pare ideal. Dorinţele noastre cele mai profunde conturează caracteristicile dragostei – fervoarea (pasiune), desăvârşirea (perfecţiune), împlinirea (bucurie).

Când ne exprimăm dragostea, dezvoltăm o ataşare emoţională puternică, anticipând ca această dragoste să ne fie împărtăşită. Ce primesc din această relaţie? Care este nivelul meu de mulţumire? Sentimentele noastre se concentrează să descopere acea persoană unică ce satisface toate dorinţele inimii noastre. Din păcate, ceea ce a hrănit şi încălzit dragostea noastră timp de un anotimp, se vestejeşte şi se răceşte de multe ori. Drumul iubirii adevărate nu este unul lin.

Ce este dragostea – Costul dăruirii

Ce este dragostea, dacă nu te costă? Dragostea adevărată cere sacrificiu care nu se regăseşte în egoism. Poţi dărui fără să iubeşti, dar nu poţi niciodată iubi fără să dăruieşti. Dragostea care se jertfeşte cere să dăm ceea ce preţuim mai mult: inima, mintea, sufletul, puterea. Dragostea adevărată nu urmează înclinaţiile noastre naturale; nu este un impuls izvorât din sentimente.

Dragostea poate fi înţeleasă doar din acţiunile pe care le determină. Atunci când tolerăm eşecurile şi slăbiciunile celorlalţi, arătăm dragoste divină. (Efeseni 4:2) Acest fel de dragoste ne îndeamnă să dăm pentru a potoli suferinţa celorlalţi. În loc să căutăm să împlinim nevoile noastre emoţionale şi fizice (adică să primim), ne dăm pe noi înşine în mod umil. (1 Petru 3:8-9)

Ce este dragostea – Natura lui Dumnezeu

Este greşit să răspundem la întrebarea: „Ce este dragostea?”, cu: „Dragostea este Dumnezeu.” Dumnezeu a creat dragostea, şi nu invers. El a ales în mod voit să Îşi exprime dragostea faţă de noi – revelând însăşi natura Lui.

Dumnezeu este jertfitor – Dumnezeu a iniţiat o relaţie eternă de dragoste cu noi înainte ca noi să Îl iubim pe El. (1 Ioan 4:10)

Dumnezeu este milostiv – Dumnezeu ne-a cuprins în bunătatea Lui chiar şi atunci când nu meritam dragostea Lui. (Efeseni 2:4-5)

Dumnezeu este credincios – Chiar în circumstanţe extreme, dragostea lui Dumnezeu pentru noi nu se clatină. (Romani 8:35, 38-39)

Dumnezeu nu a avut nevoie să creeze universul. El a luat această decizie ca o exprimare a dragostei pentru noi. Apoi, Dumnezeu ne-a creat într-un anume fel – ca să putem experimenta tot ce a fost menit să însemne dragostea perfectă. (Cântarea Cântărilor 4:9-10, 8:6, 1 Ioan 4: 7-12)

„… având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă.” (Efeseni 3:17-18)

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *