Cum să renunţi la Satan

Nu-l lăsa pe Lucifer să se joace cu mintea ta! Poţi fi eliberat!
DECLARAŢIE DE RENUNŢARE ŞI CONFIRMARE

Cum Dumnezeu este Martorul, Mântuitorul şi Judecătorul meu etern, afirm aici că sunt un copil al lui Dumnezeu care a fost cumpărat cu sângele scump al Domnului Isus Hristos (Romani 6:3-11): Mărturisesc că El este Domnul şi Mântuitorul meu şi prin propria mea voinţă, renunţ în mod specific la Satan ca domn şi dumnezeu al meu. Recunoscând şi acceptând lucrarea desăvârşită a lui Hristos pe cruce pentru răscumpărarea mea şi singura mea speranţă pentru viaţă eternă, renunţ acum la toate legăturile ancestrale şi genetice, în urmă cu atâtea generaţii de partea tatălui şi mamei mele de cât este nevoie înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă prin sângele vărsat al Domnului Isus Hristos am fost răscumpărat şi eliberat din puterea întunericului şi strămutat în Împărăţia scumpului Fiu al lui Dumnezeu (Coloseni 1:13), invalidez şi anulez acum orice putere demonică şi orice efect care a trecut asupra mea de la strămoşii mei, inclusiv demonul ancestral care poartă numele meu formal şi reţeaua lui. De asemenea, invalidez orice alţi demoni ancestrali şi reţelele lor. Fiindcă Domnul Isus Hristos a devenit blestem pentru mine murind pe lemn (Galateni 3:13), folosesc autoritatea pe care o am în El ca să anulez orice farmec sau blestem care s-ar putea să fi fost pus peste mine, cu sau fără cunoştinţa mea. Ca copil al lui Dumnezeu, acoperit de sângele scump al Domnului Isus Hristos, şi încrezându-mă pe deplin în puterea ispăşitoare a acelui sânge (Efeseni 1:7), invalidez, renunţ, rup şi anulez orice înţelegere sau legământ pe care l-am făcut cu Satan sau cu oricine altcineva, inclusiv legămintele de sânge.

Renunţ la, şi rup toate modurile în care diavolul şi-a făcut loc în viaţa mea şi toate temeiurile pe care i le-am dat lui Satan, care i-au dat putere sau drept asupra mea. Invalidez, renunţ, rup şi anulez orice puteri, daruri sau lucrări din mine care nu sunt de la Tatăl meu ceresc sau care nu-I plac Lui.

Mărturisesc că aparţin în întregime Domnului Isus Hristos. Fiindcă am fost răstignit (Galateni 2:20) şi am înviat cu Hristos şi acum sunt aşezat cu El în locurile cereşti (Efeseni 2:5), semnez că mă predau pentru eternitate şi pe deplin Domnului Isus Hristos. Este dorinţa mea să mă rog zilnic ca Domnul meu Isus să aibă control total asupra vieţii mele. Toate acestea le fac în scumpul Nume al Domnului şi Mântuitorului meu Isus Hristos, şi prin autoritatea Lui absolută asupra tuturor lucrurilor, domniilor, stăpânirilor, dregătoriilor şi puterilor (Efeseni 1:18-23), şi cu credinţa unui copil, Îţi mulţumesc că se face aceasta. Amin.

Nume complet ___________________

Martor ___________________

[How to Renounce Satan. The Renunciation and Affirmation Commitment. Copyright © Exposing Satanism Witchcraft and the New World Order. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.exposingsatanism.org, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  1. Vilian says:

    Multă pace şi Domnul să-Şi verse îndurarea Lui peste tine/voi, cel/cei care vă osteniţi pentru a face cunoscut Adevărul, dar şi capcanele satanice. Fie ca în Ziua Aceea, El să vă găsească vrednici şi până atunci, să vă călăuzească în facerea binelui şi în a „croi cărări drepte cu picioarele voastre”. Domnul Îndurării să vă binecuvânteze. Multă pace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *