Lumea unui insider

de Shane Davis

Lumea unui insider (cunoscut şi ca alter ego, personalitate) şi adevărul lumii spirituale
Shane Davies

Shane Davies

Să ne continuăm studiul şi instruirea despre Tulburarea de Identitate Disociativă, cunoscută în trecut ca Tulburare de Personalitate Multiplă. Primul articol a fost despre realitatea DID, al doilea despre realitatea demonilor care pozează ca insideri umani, cunoscuţi şi ca alteri. Totuşi, înainte să intrăm în această învăţătură practică despre DID, este necesar să avem o înţelegere de bază a lumilor pe care le-a creat Domnul Isus Hristos.

Un studiu aprofundat al lumilor fizice şi spirituale ar fi literalmente o carte destul de mare. Deci să ne limităm la esenţa lumii vii, înţelegând „lumile” aşa cum este scris, pentru a ne referi la realităţile cărnii, ca şi spirituală.

Evrei 11:3 – Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.

Primul lucru pe care ar trebui să-l observăm: cuvântul „lumile” este la plural, însemnând mai mult de una şi nu neapărat limitate la două, dar mai mult de una.

Al doilea lucru demn de notat este „lucruri care se văd”. Aceasta înseamnă lumea din jurul nostru pe care o vedem şi o auzim în carne.

Al treilea lucru demn de notat pentru această discuţie este „n-a fost făcut din lucruri care se văd”.

S-a spus că acele lucruri nevăzute sunt atomi şi alte lucruri microscopice, ceea ce nu este adevărat în sens biblic şi în interpretare biblică. Ci este carnea care învaţă carnea, lucruri ale cărnii.

Interpretarea spirituală, pe care Duhul Sfânt o are pentru noi, se află în pluralitatea cuvântului „lumi” şi în faptul că ele au fost create din lucruri spirituale nevăzute. Din aceasta ştim că există cel puţin încă o lume pe care a creat-o Domnul şi că a fost făcută din lucruri pe care nu le putem vedea. Şi vă atrag atenţia că nu putem vedea lumea spirituală, ca regulă generală.

În Vechiul Testament, Domnul îi spune lui Moise să creeze sau să ridice cortul ca şi cortul ceresc. În Apocalipsa vedem în multe situaţii templul, chivotul şi alte lucruri care sunt în cer. Mai mult, Isus ne spune în Evanghelii că ne va construi locuinţe. Avem de asemenea versete care afirmă că îngerii şi demonii poartă război în locurile cereşti şi împotriva cărnii duşmanilor noştri. Că avem îngeri care slujesc nevoilor noastre aici pe pământ, în timp ce suntem în carne.

Aceasta este lumea spirituală sau lumea nevăzută. Deci ştim că oraşele, războaiele şi diferitele lucruri pe care îngerii le fac pentru noi, au loc în domeniul spiritual sau în lumea nevăzută, şi prin exemplul Cuvântului, totul este o paralelă a ceea ce se întâmplă aici pe pământ. Astfel este scris:

Eclesiastul 1:9 – Ce a fost va mai fi, şi ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare.

Eclesiastul 3:15 – Ce este a mai fost, şi ce va fi a mai fost; şi Dumnezeu aduce iarăşi înapoi ce a trecut.

Este clar că atât Vechiul cât şi Noul Testament ne învaţă că există atât o lume fizică, cât şi o lume spirituală. Că cele două lumi se intersectează în paralelism şi că sunt legate.

Matei 16:19 – Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.

În lumea fizică, lucrurile pe care le vedem: case, biserici, şcoli, altare etc. sunt şi în lumea spirituală, de fapt sunt făcute din, sau ca o imagine a aceloraşi lucruri. Biblia afirmă de asemenea clar că lucrurile care se întâmplă aici pe pământ se întâmplă şi în locurile cereşti, sau cum s-ar spune în lumea spirituală.

Cum se aplică aceasta victimei care are DID/MPD? Aşa cum am văzut în prima învăţătură despre DID/MPD, Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că duhul/sufletul victimei este de fapt rupt în bucăţi, ceea ce cauzează apariţia altor indivizi sau oameni (insideri îi numim noi, alteri îi numeşte lumea). Aceşti insideri sunt bucăţi ale duhului şi sufletului omenesc care au fost rupte din sufletul pe care Domnul l-a creat iniţial şi care a intenţionat să locuiască în trupul fizic. Insiderii locuiesc în în duhul/sufletul lor, în trupul de carne al victimei.

Lumea în care locuiesc ei este limitată doar la lucrurile care li s-au întâmplat lor şi la lucrurile care li s-au spus în vieţile lor. Realitatea existenţei lor şi a vieţilor lor este aproape total înconjurată de lumea spirituală.

Ei văd toate diferitele camere şi demonii care îi chinuiesc. În general, insiderii dinainte de mântuire sunt închişi în camere de pedepsire, îngropaţi de vii în morminte, legaţi cu lanţuri de altare şi/sau ziduri, fiind bătuţi şi violaţi de demonii care sunt ataşaţi lor. Demonii sunt frecvent plasaţi în insideri cu scopul de a asigura supunerea în interior (lumea interioară în care trăiesc ei) şi ca să asigure în exterior „scopul vieţii” lor, ca şi să activeze diferite secvenţe de programare: precum autodistrugerea, căsătoriile, amnezia şi reprogramarea. Per total, pentru a asigura loialitatea faţă de Satan şi faţă de grup („familie”, cum îşi spun ei adesea).

Când un insider este „la suprafaţă”, are controlul trupului. Prin trup înţelegem mintea, mersul, vorbitul, gândirea şi sentimentul emoţiei; de aceea lumea îi numeşte „personalităţi”. Totuşi, când un insider este „afară”, în cea mai mare parte este aşa ca şi pentru noi, cu excepţia cazului când insiderul este nemântuit. Atunci nu poate vedea lucrurile clar. Aceasta este adevărat numai dacă persoana este mântuită şi are lumina lui Isus în ea. Ei văd lumea fizică şi pe noi, pe mine şi pe tine ca oase cu mucozităţi pe ele şi/sau ca fiinţe ca nişte umbre întunecate. Ei nu pot diferenţia vizual între oameni şi demoni. Sunt aşa cum declară Cuvântul lui Dumnezeu, în întuneric. Acesta este motivul fricii extraordinare a insiderilor când ies „afară”, legată de faptul că atunci când au mai fost „afară”, au fost torturaţi şi violaţi, şi/sau au făcut ce au fost „antrenaţi/programaţi” să facă. Acesta fiind adevărul, ei totuşi simt tot ce simţim noi, fie că este durere sau plăcere, fericire sau tristeţe.

Deoarece insiderii trăiesc într-o lume spirituală, văd imediat lucrurile care se întâmplă în lumea spirituală. Pe când noi, în carne, nu vedem imediat ce se întâmplă în lumea spirituală.

Vedem fenomenul când se manifestă în lumea fizică. Prin urmare, înăuntrul trupului victimei DID/MPD, găseşti lucruri care au fost făcute trupului, de exemplu găseşti camere de pedepsire, camere de programare, pentagrame, lumânări, scări, lifturi, pasaje secrete, suprafeţe precum cimitire şi sicrie, orice şi tot ce există pe pământ.

Aceasta a fost şi este realitatea lor curentă, dar este realitate în lumea spirituală, care este adevărata realitate a vieţilor noastre, ale tuturor. Un exemplu ar fi un om dus şi legat de un copac şi realmente ars de stâlp, iar în timpul acestei traume severe sufletul este rupt şi demonii înşfacă ruptura şi completează procesul de rupere. Este adevărat că persoana „care se rupe” învaţă să permită ca procesul să aibă loc. Încurajată de „pierderea cunoştinţei” (faptul că nu mai este acolo deoarece un nou insider este acolo ca să preia tortura etc.) persoanei existente care este „la suprafaţă” în acel moment.

În această lume spirituală vei găsi că noul insider este încă legat de copac, cu focul arzând, şi totuşi este capabil să vină „la suprafaţă” controlând trupul în mod normal, adică să meargă, să vorbească etc. În interior, când este „ascuns” (nu „la suprafaţă”), acel insider este incapabil să se mişte liber pentru că este încă legat de copac, cu focul şi demonii chinuindu-l. Este prins într-un continuu al timpului a ce, unde şi cum l-a rupt răul.

Un alt exemplu ar fi o fiinţă omenească, trupul, dus într-o locaţie specifică, o cameră de programare cu o masă, cu o maşină de şocuri electrice etc. Vei găsi că persoana este încă legată de cameră, iar camera este în interiorul lumii în care trăieşte. Cum se întâmplă în domeniul spiritual, aşa se întâmplă în domeniul cărnii, şi cum se întâmplă prin credinţă în domeniul cărnii, aşa se întâmplă în domeniul spiritual, indiferent dacă acea credinţă este în Isus sau în Satan.

Fiindcă Isus Hristos este singurul Dumnezeu adevărat, putem merge şi mai departe. Pentru că Isus l-a învins total şi evident pe Satan la cruce, Satan este învins în domeniul cărnii şi în domeniul spiritului. Precum i-am văzut pe sataniştii lui Faraon copiind identic miracolele lui Moise, la fel vedem aceleaşi lucruri întâmplându-se astăzi în lumea fizică. Prin urmare, putem vedea acum, prin Cuvântul lui Dumnezeu, condiţiile de trai ale lumii în care trăieşte insiderul, ca şi adevărul propriei noastre existenţe în carne. Acum putem înţelege aceasta fiindcă nu vedem toate lumile pe care le-a creat Isus. Ele nu sunt doar reale, ci există cu noi şi în noi. Cu adevărat, Împărăţia lui Dumnezeu este în voi!

Ataşate sunt hărţile a doi indivizi diferiţi cu care am lucrat, mă rog ca aceasta să te facă să înţelegi mai bine lucrarea pe care o face Covenant Warriors Ministries şi lucrarea pentru care eşti chemat să te rogi. În favoarea trupurilor şi insiderilor pe care Covenant Warriors Ministries îi slujeşte neobosit; care au fost şi sunt închişi în cămări, în pivniţe, îngropaţi sub pământ, biciuiţi cu biciul pentru cai, violaţi continuu şi dându-li-se şocuri electrice până la amnezie şi retardare, şi multe altele pe care minţile noastre nu le pot concepe. Îţi mulţumesc pentru rugăciunile şi suportul tău financiar.

Referinţe biblice

Evrei 11:3 – Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.

Exod 25:40 – Vezi să faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte.

Evrei 8:5 – Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă Cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.”

Ioan 14:2 – În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

Daniel 10:13 – Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.

Isaia 37:36 – Îngerul Domnului a ieşit şi a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Şi, când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi aceştia erau nişte trupuri moarte.

Evrei 1:14 – Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?

Eclesiastul 1:9 – Ce a fost va mai fi, şi ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare.

Eclesiastul 3:15 – Ce este a mai fost, şi ce va fi a mai fost; şi Dumnezeu aduce iarăşi înapoi ce a trecut.

Matei 16:19 – Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.

1 Tesaloniceni 5:23 – Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Fapte 26:18 – Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.

Exod 8:18 – Vrăjitorii au căutat să facă şi ei păduchi prin vrăjitoriile lor; dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni şi pe dobitoace.

Coloseni 2:15 – A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.

Luca 17:21 – Nu se va zice: „Uite-o aici!” sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.

[Shane Davis, The World of An Insider. Copyright © Shane Davis. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.cwim.us, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *