Definiţia tulburării de personalitate multiplă/tulburare de identitate disociativă

de Shane Davis

O introducere pentru cei care lucrează cu DID şi cu Abuzul Satanic Ritualic
Shane Davies

Shane Davies

Abuzul Satanic Ritualic, cunoscut şi ca Abuz Sadic Ritualic şi Abuz Ritualic, cauzează fenomenul DID, cunoscut în trecut ca tulburare de identitate disociativă sau tulburare de personalitate multiplă, este unic printre actele cele mai inumane şi diabolice pe care un om le poate face altui om.

De fapt, demonii, entităţile, duhurile rele şi Satan însuşi motivează şi cer asemenea rele asupra oamenilor, care au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu ca să facă fapte bune. Inima mea simte cu victimele. Într-adevăr, sunt victime; pentru că practic toţi se nasc în teribila forţă multigeneraţională a iadului pe pământ. Pentru victima Abuzului Satanic Ritualic abuzul este la fel de neevitat cum este  de neevitat să fii american când te naşti în America.

Lucrând cu victimele, am găsit multe chestiuni centrale şi cruciale cu care un individ trebuie să fie complet familiar când lucrează în acest domeniu al vindecării (eliberarea). Mai jos este o listă parţială cu informaţii suplimentară. Este important pentru cititor să înţeleagă că este DOAR o listă parţială şi că fiecare din subiectele de mai jos este descris pe cât de scurt posibil. Ar fi nevoie de cel puţin un capitol pentru a face cunoscută informaţia necesară despre oricare dintre temele de mai jos, pentru o înţelegere minimală. (Dacă Domnul va vrea, voi face aceasta.)

Protectorii: Am găsit că insiderii (alter ego este un termen cu care îmi displace profund şi cred că este un termen impropriu) care susţin că sunt protectori, în general au doar probleme de atitudine. (Nu vă supăraţi tipilor, calmaţi-vă. Da, vorbesc cu voi, Insideri Protectori care nu aveţi încă Lumina.) Domnul, care dă şi darurile speciale ale Duhului, este CEL care îi face capabili să fie adevăraţi protectori. Am găsit trei clase distincte de protectori, cu alte cuvinte, de „mentalitate a protectorului”:

1. Puşi din neatenţie prin tehnicile de programare.

2. Sunt pur şi simplu personalitatea unui insider (alter).

3. Programaţi ca protectori.

Totuşi, cei care fac aceste acte satanice au programat protecţia în caz de eşec, pentru a se ocupa de problema sistemului şi a dezertării insiderului individual. De multe ori, Protectorii sunt de multe ori cei care au fost „antrenaţi” ca Reprogramatori interni, pentru programarea prin amnezie şi punerea programului original înapoi la locul său. Cred că în toate cazurile este înţelept să atragem Protectorii (insiderii) de partea celui care îi ajută să se elibereze. Ceea ce nu este dificil, pentru că în mod firesc este ceva ce se întâmplă când slujitorul în lucrarea de eliberare aduce insiderul la Lumină, mântuit, de partea lui Isus Hristos.

Dar atât timp cât „codurile”, declanşatorii lor rămân, există un mare risc ca toţi insiderii să fie reprogramaţi, adică să te uite pe tine, să uite totul şi pe oricine este bun şi a încercat să îi ajute. Totuşi, aducerea tuturor insiderilor de partea Domnului, a trupului şi a persoanei care îi ajută să se elibereze şi să fie vindecaţi este şi ar trebui să fie scopul imediat. Aceasta este în contrast cu integrarea, care este scopul de durată şi scopul final. (Integrarea este un alt subiect.)

Am auzit pe unii menţionând termenii: partea din faţă, blocarea şi ridicarea zidurilor. Se pare că ei spun că unii dintre insideri (alter egouri) sunt blocaţi ca să nu iasă la suprafaţă şi/sau ca să nu fie văzuţi de alţi insideri.

Cel mai probabil se întâmplă următoarele: demonii, clonele, impostorii şi entităţile cunoscute în mod colectiv ca duhurile rele, pur şi simplu îi răpesc şi îi duc într-un loc dinăuntru (lumea duhului/sufletului) şi îi închid. Numim aceasta răpire sau smulgere pentru condamnare. Ea se va întâmpla întotdeauna dacă insiderii (alterii) nu sunt mântuiţi, nu sunt în Lumina lui Isus Hristos, şi nu sunt învăţaţi cum să se apere cu Cuvântul lui Dumnezeu, adică autoritatea lor în Hristos.

Părerea generală de care am cunoştinţă este că aceşti insideri s-au contopit. Ceea ce pare rezonabil când ne limităm la abilităţile noastre umane sau când ne bazăm pe ele şi pe logică, dar din păcate nu aşa stau lucrurile. Este ceva groaznic când un insider este răpit. Ei sunt grav răniţi şi poate fi nevoie de săptămâni sau de luni în plus pentru procesul de vindecare al unui insider, care este parte a contopirii (integrării) şi eliberării totale. „Răpirea” este o ameninţare constantă pentru insideri şi în mod normal este făcută de demoni care îi înşeală şi uneori realmente îi înşfacă şi îi târăsc în camera de tortură, în camera de programare sau în diferite alte locaţii interne ale fricii şi chinului.

În opinia noastră şi după cum înţelegem termenul „blocare”, este un termen pe care nu îl folosim. Am descoperit că ceea ce este întâmplă sunt următoarele, în special dacă „traineri” sau „programatori” foarte inteligenţi şi informaţi, precum Illuminati, au făcut programarea (notă laterală: până acum TOŢI cei pe care i-am întâlnit sau cu care am lucrat au fost „îndoctrinaţi Illuminati”). Ceea ce înseamnă că Illuminati (membrii săi) au făcut programarea. Ceea ce implică multă tortură, a cărei marcă este şocul electric. Totuşi, Illuminati nu au fost prezenţi la început, la fiecare trup cu care am lucrat, odată au trecut 5 ani înainte ca ei să se arate.

Blocarea, care este numită uneori „ridicarea zidurilor”, este un alt termen pe care nu îl folosim, deşi nu am inventat o expresie pentru el. Cronologic, de fapt nu s-a ridicat un zid. Există nivele ascunse în sistem. (Sistem este un termen care îmi displace profund. Doar că nu am altul mai bun acum. El reduce părţile rupte ale sufletului, insiderii, la un statut neuman, la un statut de mai puţin decât.) Illuminati pun intenţionat nivele şi subnivele ascunse. Totul este programat special şi intenţionat.

Totuşi, „trainerii/programatorii” nu au un control practic total pentru fiecare caz. Multe bucăţi au fost „puse înăuntru” fără ştirea „trainerilor”. Cu alte cuvinte: deseori există mai multe sisteme (organizaţii), fiecare cu subnivele şi nivele ascunse. Niciunul nu este conştient că celălalt este prezent, cu excepţia insiderilor care sunt „Controlori” (un rang echivalent Comandantului), entităţilor şi demonilor, ca şi „trainerilor/programatorilor” şi persoanelor de contact, care cunosc şi forţează sau chem sistemele (organizaţiile) la suprafaţă când este nevoie sau când se doreşte.

Insiderii din faţă: Ei activează „partea din faţă” a întregii organizaţii (sistem sau sisteme) şi posibil „faţa” fiecărei organizaţii (sistem) separate. Nu am văzut ultima jumătate a propoziţiei de mai sus, dar nu aş fi surprins dacă aş da peste ea. „Partea din faţă” este ca să o vadă lumea, adică „faţa”. Insiderii „părţii din faţă” (alterii tulburării de personalitate multiplă) nu au cunoştinţă de ceilalţi sau de diferitele „organizaţii”. Ei sunt complet neştiutori de orice altceva în afară de propria lor existenţă, de lucrurile care i s-au întâmplat trupului în circumstanţe „normale” de viaţă şi poate de alţi câţiva insideri „din faţă”.

Ei au fost programaţi prin amnezie masivă pentru a se asigura că nu ştiu nimic, inclusiv că nu ştiu ce s-a întâmplat cu ei înşişi. (Amnezia este o tehnică normală de programare şi se pare că este şi un instrument normal de autoprotecţie pentru fiecare insider, ca să ţină deoparte durerea celor prin care a trecut, adică a torturii. (Amintirile şi lipsa lor reprezintă un capitol în ele însele.)

„Insiderii din faţă” au amintiri despre violuri normale, molestări şi evenimente tragice. Acestea fac parte din „partea din faţă”. O mişcare măiastră a înşelării pe care Satan a făcut-o unui insider, în care îşi ascunde adevăratele lui lucrări. Este o capcană în care se cade uşor când cineva nu înţelege că Tulburarea de Identitate Disociativă (Tulburarea de Personalitate Multiplă) ŢINE DE SUFLET, nu ŢINE DE MINTE. Violuri normale, molestări şi tragedii grave se întâmplă de nenumărate ori în fiecare zi, şi persoana nu se fragmentează mental sau emoţional.

Adevărul este că unor asemenea evenimente tragice le lipseşte tortura şi intensitatea de care este nevoie ca o persoană să se fragmenteze. Eu recunosc că sigur vor rezulta dificultăţi mentale/emoţionale; dar fragmentarea este foarte improbabilă, în opinia mea şi conform experienţei mele. Uneori, insiderii „din faţă” sunt insiderii care pur şi simplu i-au scăpat „trainerului/programatorului”. Când sufletul se rupe, fie „trainerul” nu a observat, fie sufletul s-a rupt în mod repetat, succesiv, şi astfel câţiva insideri pur şi simplu au scăpat. Totuşi, există multe explicaţii despre cum pot scăpa unii insideri de programarea efectivă.

Este important de observat că deşi poate că au scăpat de programare, nu au scăpat de tortura grupării sau a demonilor. (Notă laterală: Dacă a fost implicată o grupare. Este posibil, chiar dacă nu m-am întâlnit personal cu aceasta până la momentul acestei scrieri, să fi fost implicate un guvern sau agenţii; de exemplu, CIA sau Armata ar fi putut face programarea/experimentarea. Atunci se poate să nu fie implicată o grupare, totuşi cred că se întâmplă excepţional de rar ca Satan să piardă oportunitatea a încă un închinător neajutorat, chiar dacă aceasta este cel mai probabil să se facă independent de implicarea directă a guvernului. Poţi găsi referinţe la MKULTRA şi Proiectul Monarh pentru implicarea guvernului.)

Declanşatorii: Adesea am văzut sau am auzit „informaţiile declanşatoare” şi „amintirile declanşatoare” numite „Declanşatori”. Cred că aceasta arată o înţelegere greşită şi mai exact, este un termen impropriu. Un declanşator, în ceea ce priveşte tulburarea de personalitate multiplă sau tulburarea de identitate disociativă, este prin definiţie declanşarea unui răspuns pre-programat. Un exemplu clasic este unul dintre diferitele programe „Autodistrugere”: cineva spune: „EL te iubeşte”, iar victima Abuzului Satanic Ritualic este imediat copleşită de dorinţa de a se tăia prin diferite mijloace pentru a omorî trupul pe care îl locuieşte insiderul (alter egoul) respectiv. Din nou, este demn de atenţie şi foarte important de înţeles că insiderul sau alterul care a fost „declanşat”, sau orice insider care vrea să comită sinuciderea, în general nu ştie că omorându-se va omorî de fapt trupul în care locuiesc „proprietarul” şi toţi ceilalţi insideri, împreună cu el.

Adesea ceea ce eu numesc „proprietarul” trupului este numit gazda, un alt termen impropriu, în opinia mea, bazat pe o înţelegere insuficientă a duhului şi sufletului. Activarea informaţiilor sau amintirilor are loc cu adevărat; totuşi, nu este de fapt un „declanşator”, ci un răspuns uman normal la stimuli din afară, care fac ca o persoană să-şi amintească ceva anume. De exemplu: am văzut un automobil Mustang şi mi-am amintit că aveam şi eu unul cândva, şi obişnuiam să merg cu el la restaurantul Dairy Queen, unde am întâlnit-o pe prietena mea extraordinară etc.

Declanşatorii sunt şi pot fi cuvinte, expresii, culori, imagini şi forme, în special geometrice şi/sau alte lucruri precum ace, broşe, inele şi/sau îmbrăcăminte. Ele pot de asemenea fi, şi sunt frecvent o combinaţie a câtorva sau a tuturor celor de mai sus. Am descoperit că cele mai obişnuite sunt expresiile. Activatorii sunt de fapt instalaţi pentru ca „trainerii/programatorii” sau „persoanele de contact” să îi folosească. Totuşi, ei sunt instalaţi şi ca să se asigure că „organizaţia (organizaţiile)”, sistemele nu sunt accesate, şi prin urmare deprogramate. Pe lângă aceasta, este important să se asigure că atrocităţile lor rămân nedescoperite. Că adevăraţii făptaşi care cauzează Tulburarea de Identitate Disociativă prin Abuzul Satanic Ritualic, adesea deghizat ca Abuz Sadic Ritualic: Illuminati, grupările oculte şi agenţiile guvernamentale împreună cu diavolul, diavolii, demonii, entităţile şi duhurile rele, rămân secrete şi sunt considerate fabule şi iluzii ale celor deziluzionaţi.

[Shane Davis, Definition of MPD/DID. Copyright © Shane Davis & www.cwim.us. Tradus şi preluat cu permisiunea autorului.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *